SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji spletne strani www.salonlepote-el.eu

Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne strani. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli  in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje na spletni strani. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

Dostopnost  informacij

Ponudnik se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti ponudnika (firma in njen sedež , matična in davčna številka);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Ponudnikom (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o cenah storitev;
 • informacije o možnih načinih plačila;

Cene

Vse cene so v evrih  € in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen storitev na spletni strani brez predhodnega obvestila.

Politika zasebnosti

Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti. Zasebnost uporabnikov varujemo:

 • z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naše spletne strani.
 • podatke potrošnikov (kupcev in obiskovalcev spletne strani) na spletni strani zbiramo, obdelujemo in uporabimo, le v primeru izrecnega predhodnega soglasja potrošnika. Brez pridobljenega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov.
 • z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želite zaupati, v celoti prepuščamo vam.

Varstvo osebnih podatkov

Splošno
Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek kontaktnih obrazcev na spletni strani ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik, tako da poskrbi za varnost svojega predala elektronske pošte, za varnost svoje računalniške in tel. naprave pred virusi in zlonamerno programsko opremo z ustreznimi programskimi zaščitami računalnika in drugih naprav.

Pravice potrošnikov na katere se nanašajo osebni podatki

Vaše potrošnikov v zvezi z osebnimi podatki so:

 • pravica do dostopa.
 • pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in omejitve obdelave.
 • pravica do preklica dane osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov brez vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Zgornje pravice potrošnik (obiskovalec) uveljavi tako, da s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov: salonlepoteel@gmail.com zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki nam jih potrošnik (kupec) posreduje je Manuela Režonja  s.p., ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:

Naziv in naslov: Kozmetični salon EL, Manuela Režonja s.p., Glavna ulica 73
Poštna številka in kraj: 9220 Lendava
Spletna stran: https://www.salonlepote-el.eu
E-pošta:   salonlepoteel@gmail.com

Manuela Režonja s.p. lahko obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, predvsem kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše storitve, stopite v stik z nami,
 • sodelujete v naših nagradnih igrah,
 • sodelujete v naših promocijah,

Manuela Režonja s.p., od obiskovalcev spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za nakup ali obiskovanje njenih spletnih strani.

Kdo obdeluje osebne podatke uporabnika?

Uporabnikove osebne podatke obdelujejo:

 • zaposleni v Kozmetični salon lepote EL,Manuela Režonja s.p.., na tistih delovnih mestih na katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov posameznikov zaradi narave njihovih nalog,
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • pogodbeni obdelovalci Manuela Režonja s.p. ki izpolnjujejo zahteve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov in s katerimi ima Manuela Režonja s.p. podpisane ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov posameznikov,
 • morebitne druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Odgovornost

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletne strani in vanje vključenih vsebin. Ponudnik si prizadeva predstaviti čim bolj točne in posodobljene podatke, pri čemer pa ne izključuje morebitnih nenamernih napak glede cen, opisov storitev ipd. v spletni strani in zanje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti.

Pritožbe, spori in uporaba prava

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen sistem obravnavanja pritožb. V primeru težav lahko uporabnik (kupec) kontaktira ponudnika ali pritožbo odda na elektronski poštni naslov salonlepoteel@gmail.com. Lastnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh rešiti morebitne spore. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in uporabnikom pristojno izključno krajevno stvarno pristojno sodišče v Lendavi. 
Za splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in uporabnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem njegove spletne strani in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.salonlepote-el.eu.

Spremembe politike zasebnosti

Manuela Režonja s.p. si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov.

Kontakt

Kozmetični salon lepote EL
Glavna ulica 73
9220 Lendava
+386 31 291 505
salonlepoteel@gmail.com